لرزه‌گیر ابزاری برای کاهش ارتعاشات خطوط لوله و تجهیزات صنعتی است.

283,000 تومان1,900,000 تومان

لرزه گیر صنعتی البرز  لاستیکی بدون مهار مارک زرد از سایز 1/4 1 تا 12      فشارکارکرد:calss150 سایز های بالا تر سفارشی

59,000 تومان3,510,000 تومان

لرزه گیر صنعتی البرز  لاستیکی مهار دار مارک قرمز از سایز 1/4 1 تا 12      فشارکارکرد:calss150 سایز های بالا تر سفارشی

520,000 تومان2,990,000 تومان

لرزه گیر صنعتی البرز  لاستیکی مهار دار مارک آبی از سایز 1/4 1 تا 12      فشارکارکرد:PN16 سایز های بالا تر سفارشی

270,000 تومان1,990,000 تومان

لرزه گیر صنعتی البرز  لاستیکی مهار دار از سایز 1/4 1 تا 12      فشارکارکرد:PN10 سایز های بالا تر سفارشی